Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Vienība

Cena

EUR

PVN, 21%

Cena ar PVN, EUR

1.                 

 

Neformālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides studiju programmas realizācija – vienas lekcijas (90 min) apmeklējums par tiesību zinātnes aktuāliem jautājumiem vienam klausītājam
(tiek realizēta piesakoties vismaz 15 klausītājiem)

 

 

 

 

pers.

28,93

6,07

35,00

2.                 

 

Neformālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides studiju programmas realizācija –  8 lekcijas (8 x 90 min) par tiesību zinātnes aktuāliem jautājumiem vienam klausītājam
(tiek realizēta piesakoties vismaz 15 klausītājiem)

 

 

 

 

pers.

231,40

48,60

280,00