Atsevišķas lekcijas interesentiem

Pēc interesentu pieprasījuma esam gatavi izstrādāt tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas, kā arī nolasīt atsevišķus kursus vai lekcijas interesentu saistošajā tiesību nozarē.

 

Papildu informācija:
Tālrunis: 67034729
E-pasts: juridiskatalakizglitiba@lu.lv
Adrese: Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586