Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centrs

Apzinoties, ka viens no Latvijas Universitātes (LU) turpmākiem izaicinājumiem būs studentu skaita kritums visā Latvijā, ko demogrāfisku iemeslu dēļ rada vidusskolas absolventu skaita samazinājums, LU Juridiskā fakultāte strādā ne tikai ar studentu piesaistes jautājumiem, bet meklē arī citas attīstības iespējas. Kā vienu no potenciāli veiksmīgiem attīstības virzieniem fakultāte redz tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu. Šajā jomā fakultāte darbu iesāka jau 2013. gadā, kad tika izstrādāta profesionālās pilnveides programma zvērinātiem advokātiem, kas joprojām veiksmīgi tiek īsnetota.

Juridiskās fakultātes Dome savā 2015. gada 31. augusta sēdē apstiprināja LU JF Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra nolikumu, bet Centra direktora amatā – fakultātes bijušo dekāni, profesori Kristīni Stradu-Rozenbergu tūlītējai aktīva darba uzsākšanai.

Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra darbības mērķis ir nodrošināt Latvijas Universitātes un Juridiskās fakultātes akadēmiskā personāla iesaisti tālākizglītības un profesionālās pilnveides pakalpojumu sniegšanā, nacionāla un starptautiska mēroga projektu izstrādē, kā arī palielinātu Juridiskās fakultātes ieguldījumu vispārējās tiesiskās kultūras veidošanā Latvijā un nodotu juridiskās zināšanas, prasmes un iemaņas Latvijas iedzīvotājiem, profesionālo organizāciju pārstāvjiem un valsts vai pašvaldību darbiniekiem, kā arī privātpersonām.

Centrs ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes struktūrvienība, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, LU Satversmi un Centra nolikumu.

Centra galvenie darbības virzieni ir tālākizglītības un profesionālās pilnveides apmācības profesionālajām juristu organizācijām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm un privātpersonām. Līdztekus darbam ar tiesību speciālistiem Centrs izstrādā un organizē kursus un lekcijas nejuridisko profesiju pārstāvjiem, veic pētījumus un sniedz atzinumus aktuālos tiesību problēmjautājumos.

Kontakti:

Juridiskās fakultātes izpilddirektore -  Anita Brakša
Saziņai:
Tālrunis: 67034729

E-pasts: juridiskatalakizglitiba@lu.lv 
Adrese: Raiņa bulv. 19 - 354.kab., Rīga, LV -1586