Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Vienība

Cena

EUR

PVN, 21%

Cena ar PVN, EUR

1.       

 

Atzinuma sagatavošana par tiesību zinātnes aktuāliem jautājumiem

 

 

stunda

125,62

26,38

152,00