Sadarbības iespējas

Pēc interesentu pieprasījuma esam gatavi izstrādāt tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas, kā arī nolasīt atsevišķus kursus un lekcijas interesentu saistošajā tiesību nozarē.
Sadarbībā ar profesionālajām juristu organizācijām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm un privātpersonām esam gatavi rīkot zinātniskas konferences, praktiskus seminārus un citas aktivitātes.

Esam atvērti arī citiem sadarbības piedāvājumiem.

Saziņai:

Centra direktore -  Anita Brakša
Tālrunis: 67034729
E-pasts: juridiskatalakizglitiba@lu.lv
Adrese: Raiņa bulv. 19 - 354.kab., Rīga, LV -1586